MENU EGEBJERG MØLLE NATURUM

Historien om Møllen

Egebjerg Mølle blev bygget i 1855 som en hollandsk vejrmølle. Der blev givet en bevilling til at male gryn, grut med videre, men ikke mel, som der ellers var gode penge i. Møllens ejer – Peder Christensen - malede dog alligevel mel og blev gentagne gange anmeldt og tildelt bøder. I sommeren 1858 fik Peder Christensen økonomiske problemer. Den 13. november 1859 brændte møllen og på grund af Peder Christensens anstrengte økonomi blev han hurtigt mistænkt for at stå bag branden. Han blev arresteret, sigtet og forhørt i mange og lange retsmøder, dog uden en opklaring. Forsikringssummen blev derfor udbetalt, og en ny mølle blev genopført på samme sted og stod færdig i 1861.

Fra 1870 og 100 år frem var møllen ejet af tre generationer i samme slægt. Efter 2. verdenskrig var vindkraft ikke længere rentabel. En dieselmotor overtog driften af mølleriet i Egebjerg Mølle og vingerne blev taget ned. I 1970 var det slut - og i årene efter forfaldt møllen. Hatten og de øverste etager blev taget ned.

I 1983 blev Egebjerg Møllelaug oprettet med det formål bevare Egebjerg Mølle og gøre den tilgængelig for offentligheden. I kraft af en stor frivillig indsats lykkes det i starten af 1990’erne at genopføre de øverste etager af møllen og svikstillingen.

Naturrum med udsigt

I 00’erne opstår en ny idé - Egebjerg Bakker skal gøres til udflugtsmål og rekreativt område, med Egebjerg Mølle som omdrejningspunkt. I samarbejde med Naturturisme I/S, får Egebjerg Møllelaug skaffet midler til en ombygning, så den i dag står som Naturrum.

I sin nye forklædning skal møllen være udgangspunkt for oplevelser i Egebjerg Bakker og de øvrige natur- og kulturperler på Sydfyns og i Øhavet. Naturrummet skal også fortælle historien om et foranderligt Sydfyn, hvor klimaet gennem tusinder af år har formet landskabet og påvirket menneskernes levevis.

Som kronen på værket blev møllens glastop monteret i januar 2014. Formen på prismen er inspireret af svikstillingens ottekantede form og den roterende bevægelse fra møllens oprindelige vinger. Med glas som det gennemgående materiale skabes også klare referencer til den is, som engang skabte Egebjerg Bakker.